สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

Operation Center for Displaced Persons Ministry of Interior

 

ocdp.jpg

บ้านพายัพแต่เดิมเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระราชทานแก่เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เสด็จไปประทับ ณ จังหวัดเชียงใหม่เป็นการถาวร รัชกาลที่ 6 จึงได้พระราชทานให้แก่ พลตรีพระยาดำรงแพทยคุณ (ฮวด วีระไวทยะ)นายแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน แล้วจึงกลายมาเป็นสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งยังเป็น "นางสาวสังวาลย์" เสด็จมาประทับอยู่ที่บ้านพายัพ เมื่อปี พ.ศ. 2452 2453 บ้านพายัพมีลักษณะอาคารก่ออิฐถือปูนสามชั้น ซึ่งชั้น ที่สาม จะเป็นจุดที่อยู่สูงเด่นกว่าส่วนอื่นๆ ของตัวอาคาร เหมือนลักษณะของหอคอยดูจะเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความโดดเด่นมากในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อเนื่องในรัชกาลที่ 6 บ้านหลังนี้เป็นแบบสไตล์อิตาเลียนวิลล่า ตามแบบอาคารที่พักร่วมสมัยของชนชั้นสูงในเวลานั้น ลายปูนปั้นของบ้านหลังนี้ดูเรียบง่าย แต่เมื่องมองดูโดยรวมแล้ว สวยงามแบบเรียบง่ายดูลงตัว บ้านพายัพเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา ในปี พ.ศ.2555 ได้มีการประเมินราคา พบว่ามีราคา 107,140,000 บาท

 

 

สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

167 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

global linkglobal linkglobal linkglobal linkglobal linkglobal linkglobal link