17578975124594.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

17578976208173.jpg

17578976038490.jpg

17578976327015.jpg