เดือนกันยายน

>>> พันเอกโรเจอร์ ลูอิส (Colonel Roger Lewis) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  
>>> นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์ไนจีเรีย ประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

>>> ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (sister city) ในระดับจังหวัด ในการสัมมนาเรื่อง "CLMVT Sister Cities: จากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่"