เมื่อวันศุกร์ ที่22 มีนาคม 2562 นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2562 และบทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน จัดโดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ภาพกิจกรรม