วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด มีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นผู้สอนผู้เข้าร่วมจากกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม 30 คน

ภาพกิจกรรม