วันนี้ (19 ส.ค. 63) เวลา 13:15 น. ที่ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุมสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : AMRDPE) ภายใต้แนวคิดหลัก “การลดความยากจนและการสร้างความเข็มแข็ง การฟื้นฟูในสถานการณ์โควิด-19” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย H.E. Dr. Aung Thu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการชลประทาน (Minister of Agriculture, Livestock and Irrigation) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานการประชุม H.E. Dato’ Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรีประเทศสมาชิก และคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมประชุม โดยมี คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมการประชุม

ภาพกิจกรรม