ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยนยน พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : Download