นายชยชัย แสงอินทร์

 ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย