S__58638423.jpg

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ รอง หน.สศอ./ผอ.ตท. พร้อมด้วยนางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผช.หน.สศอ./ผอ.กปยน.ตท.สป. และคณะร่วมหารือกับคณะผู้แทน UNHCR ประกอบด้วย

Mr. Giuseppe de Vincentiis, ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ UNHCR ประจำประเทศไทย Ms. Nivene Albert, รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ UNHCR ประจำประเทศไทย และคุณภาณุพัฒน์ ด่านพานิช เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ พร้อมด้วยคณะองค์การ IOM Mr. Yasar Ogul และ Mr. Francesco Supit พร้อมด้วยผู้แทน สอท. สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ประกอบด้วย Mr . Adam Zerbinopoulos Ms. Sarinya Moolma, U.S Embassy และ Ms. Suganyawadee Jayaprabha ณ ห้องประชุม สศอ.มท. (บ้านพายัพ) การหารือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ขอส่งกำลังใจและอธิษฐานร่วมกับประชาชนไทยเนื่องด้วยอาการพระประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอให้พระองค์ฯ หายพระประชวรโดยเร็ว รวมทั้งขอส่งกำลังให้รัฐบาลไทยในการค้นหาผู้สูญหายทุกคนได้โดยเร็วจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย

(2) ขอขอบคุณที่ สศอ. ให้โอกาสคณะฯ ได้ร่วมหารือในวันนี้ โดยภาพรวมเป็นการหารือเรื่องดูแล ผภร. ที่ดำเนินการร่วมกับ มท. และรัฐบาลไทยมาเป็นเวลานาน

(3) ภายหลังการหารือ ผู้แทน สอท. สหรัฐฯ แจ้งว่า จะหารือร่วมกับผู้บริหารของ สมช. ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ในการขอรับความเห็นในระดับนโยบายตามประเด็นข้อ (2) ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้หารือกับ ปกต. และ ลมช. ในคราวที่ผู้ช่วย รมว. กต. ด้านกิจการประชากรผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานมาเยือนไทยในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

(4) รอง หน.สศอ. พาคณะเยี่ยมชมและบอกเล่าประวัติของบ้านพายัพ รวมถึงวังพายัพ ในพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้านครหลวง และอยู่ระหว่างการบูรณะ และท่าเรือพายัพด้วย

S__58638419.jpg

S__58638421.jpg

S__58638422.jpg

S__58638424.jpg

S__58638426.jpg

S__58638428.jpg

S__58638427.jpg

S__58638430.jpg